Category Archives: Blog

  Ebook Application ของระบบ Tourism Software Guru Guide ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมบริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยวกว่า 70 บริษัท พร้อมด้วยเสียงรับรองจากผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ 20 บริษัทชั้นนำ โดยแบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็น Hotel…

    echo ‘สวัสดีชาวโลก’;   เปิดตัวก่อนเลย กลัวคนอ่านไม่รู้ว่าทำงานด้านไหน และบอกด้วยเลยว่าเขียนบล๊อคหรือทำอะไรทำนองนี้ไม่ค่อยเป็นหรอกครับ แต่อยากเขียนเก็บไว้เพื่อสักวันหนึ่งจะได้เอามาทบทวนตนเองหรือเป็นแนวทางให้คนอื่นๆ ที่หลงทางเข้ามาเจอเว็บผม 555! เข้าเรื่องๆ ตามหัวข้อเลยละกันครับ ชื่อ เอก ครับ ตามที่พ่อแม่ตั้งมาให้นะ…